Поклон, будители!

1 ноември – Ден на народните будители, беше отбелязан в групата на І б,г класове. Учениците слушаха песни, стихове и разкази за народните будители. Рецитираха и рисуваха, разгледаха с интерес портретите им. С чувство на гордост изслушаха разказа на г-жа Вишнарова за патрона на училището ни, Софроний епископ Врачански.