Втори Г клас

Ива Любенова Йонкова
класен ръководител на ІI г клас

https://veselitehlapeta.blogspot.com/