Анкета за бъдещи първокласници

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Попълването на настоящата анкета е важно за нас! Ние ценим и уважаваме вашето мнение, защото вие сте наши партньори в обучението и възпитанието на учениците. Благодарим за съдействието!

отвори анкетата тук