Без загинали на пътя

В рамките на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) и ден без загинали на пътя, учениците от ГЦОУД 4 клас играейки затвърдиха своите познания за безопасността на движението и най-вече за знаците обозначаващи път с предимство и пропусни движещите се по пътя с предимство.