Благодаря

 Групите от 2в и 3а,в класове оформиха въображаемо сърце в двора на училището. Те казаха "Благодаря" на своите приятели, хванати за ръце.