Ден на Християнското семейство

В Деня на Християнското семейство ние, учениците от ГЦОУД 2 б,г клас, отправяме пожелание към всички ученици, родители и учители за топлина и уют в душите и сърдечна доброта!