Ден на християнското семейство

Учениците от ЦОУД 1б,г клас заедно с родителите си празнуваха със стихове, песни и танци Деня на Християнското семейство.