ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, учениците от ГЦОУД 3а,г и ГЦОУД 3а,б  научиха интересни факти за хората, които са дарили светлина, мъдрост и пример как се обича, как се пази и гради народ, език и държава.

Чрез образователни игри с бележити личности от българската история, учениците отключиха вратите на познанието.

Голям интерес сред учениците предизвика първият новобългарски учебник, известен с наименованието Рибен буквар