Ден на розовата фланелка

Всяка година последната сряда на м.февруари е известен като "Ден за борба с тормоза в училище" . На този ден носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. Ние, учениците от ГЦОУД 1 б,г клас  подкрепихме тази инициатива, като показахме, че не искаме тормоза да съществува в нашето училище. Изработихме розови фланелки от хартия, като  върху тях написахме послания против тормоза в училище - да се уважаваме,  да си помагаме, да не се подиграваме на по-малките и по–слабите. Обсъдихме различни ситуации и всеки изказа мнение за превенцията срещу насилието.