Е-Twinning – портал за сътрудничество между учителите в Европа

Учители от НУ „Св. Софроний Врачански“ участваха в обучение за усвояване на умения за работа в еTwinning - портала за сътрудничество между учителите в Европа. Със съдействието на Централното звено за координация към ЦРЧР и под ръководството на Валентина Маринова, еTwinning посланик, участниците се запознаха с ресурсите на портала и възможностите, които предлага за интегриране на иновативни педагогически практики и онлайн инструменти в учебния процес и организиране на свободното време на учениците.

В практическата част на обучението участниците усвоиха специфични умения за работа в TwinSpacе и ресурсите, които дават възможност за създаване портфолио на eTwinning и Еразъм+ проекти. Включиха се в Национален eTwinning проект "Традициите в празник" и на практика приложиха наученото. В хода на обучението бяха показани добри практики и положителен опит по дейност еТwinning.

Лиляна Лазарова13-04-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати