Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Насърчаването на действия за повишаване на осведомеността относно устойчивото управление на ресурсите и отпадъците е основната задача на тазгодишното отбелязване на седмицата за тяхното намаляване. Целта на действията  е да се промени поведението на европейските граждани по отношение на техните модели на потребление и навици за отпадъците. По този повод учениците от ГЦОУД 2 „а,б” класове участваха в забавно - познавателна викторина, организирана от Природен парк “Врачански Балкан”. В нея се наблегна върху познанията за околната среда и климата, за замърсяването й чрез уреди произвеждащи вредни емисии – СО2, но най-вече върху усведомеността за събирането и рециклирането на хартия, уреди, пластмаса, стъкло и др. Накрая децата превърнаха отпадъчни хартиени рола в застрашени от изчезване животни.