Европейски проекти

 

 

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

 

"Учене и разнообразяване чрез игри" /2016-2018 г./

Партньори: Белгия, Италия, Полша, Португалия, България, Румъния, Турция

 

"Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" /2016-2019 г./

Партньори: Франция, България, Полша, Испания, Италия

http://sofronii3.blogspot.bg/                 http://mybooks43.webnode.com/

 

"Истории, скрити в тайнствените скали" /2016-2018 г./

Партньори: Полша, България, Италия, Португалия, Франция

http://istorii5.webnode.fr/                     http:// istorii-2.webnode.fr/

 

"Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности" /2017-2019г./

Партньори: Испания, България, Франция, Италия, Литва,  Португалия

https://sofronii4.blogspot.bg/


 

Е-TWINNING ПРОЕКТИ

 

Проект "Книгознайковци" /2016/

Проект „Коледни песни и наричания” /2016 г./

Multicultural Christmas and New Year wishes /2016 г./

Let’s smile Europe /2016 г./

Проект „Изкуството и математиката” /2016 г./ - Национален знак за качество и Европейски знак за качество

Проект "България в пощенски картички" /2017 г./ - Национален знак за качество

 Проект "С багри и слова да опишем пролетта" /2017/ - Национален знак за качество

Проект "Да живеем заедно" /2017/  - Национален знак за качество и Европейски знак за качество

Проект "Родна стряха" /2018/ - Национален знак за качество

Проект "Цифричко и Точица в света на математиката" /2018/ - Национален знак за качество

"We are the children" /2018/ -  Национален знак за качество  и Европейски знак за качество

„Graines de partage“ /2018/ - Национален знак за качество и Европейски знак за качество

„L’apprentissage et la differenciation par le jeu“ /2018/ -  Национален знак за качество и Европейски знак за качество

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Проект на МОМН, съфинансиран от ЕСФ на ЕС