Четвърти Д клас

Румяна Петкова Христова
класен ръководител на IV д клас