Първи Г клас

Калинка Иванова Данова
кл. ръководител на I г клас