Втори Г клас

Лилия Пантева Гешева
класен ръководител на IІ г клас