Градина на доброто

Третокласници "посадиха" цветя в градината на доброто в деня на толерантността - 16 ноември.

Учениците от ГЦОУД 3а,в клас подредиха 10 златни правила за добри взаимоотношения, позитивна среда, екипност, толерантност.
Красивите цветя на доброто зарадваха децата, които си обещаха да запомнят, че "Доброто дело без награда не остава".