ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО СЛЕД КРАЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ДО КРАЯ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

Дейностите са предвидени за всички ученици от 1 - 4 клас включително,  организирани са съгласно заповед РД 09-3472/27.11.2020 на министъра на образованието и науката и ще се провеждат в периода 1 - 23 юни 2021 година за учениците от 1 - 3 клас и 17 юни - 31 юни за учениците от 4 клас.

 

Дейности за учениците  1 - 3 клас

Дати

Тема

Вид дейност

Начален/краен час

ПЪРВА СЕДМИЦА

1

юни

Ден на Враца

Неучебен ден

 

2 - 3

юни

Враца – градът на Ботев

Учениците ще имат възможност да надградят знанията си за град Враца

Занимания по интереси

09.00-12.00 часа

4

юни

Дни на спорта

За учениците ще бъдат организирани различни спортни мероприятия.

Занимания по интереси

Обща подкрепа

09.00-12.00 часа

ВТОРА СЕДМИЦА

7-11

юни

Дейности по проект

„Приятели на природата“

Проектни дейности

09.00-12.00 часа

ТРЕТА СЕДМИЦА

14-15

юни

Дни на културата

Дни, в които ще се посещават културни институции с цел повишаване на общата култура, развитие на личностните качества и обогатяване на социалните умения.

Занимания по интереси

09.00-12.00 часа

16 юни

НВО VII клас

 

Неприсъствен ден

17 юни

Бал на талантите

Обща подкрепа

09.00-12.00 часа

18 юни

НВО VII клас

 

Неприсъствен ден

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА

21-23 юни

Да учиш е забавно

Дейности за компенсиране на пропуски на знанията по различни учебни предмети.

Обща подкрепа

Дейности по интереси

09.00-12.00 часа

24

юни

Раздаване на удостоверения

Училищно тържество

09.00 часа

 

Дейности за учениците от 4 клас

Дати

Тема

Вид дейност

Начален/краен час

ПЪРВА СЕДМИЦА

15 юни

Тържества по класове

Обща подкрепа

09.00-12.00 часа

16 юни

НВО VII клас

 

Неприсъствен ден

17 юни

Бал на талантите

Занимания по интереси

09.00-12.00 часа

18 юни

НВО VII клас

 

Неприсъствен ден

ВТОРА СЕДМИЦА

21-25 юни

Проекти по класове

„Живеем здравословно“

„Български постижения в световната култура“

Проектни дейности

09.00-12.00 часа

ТРЕТА СЕДМИЦА

28-30 юни

Да учиш е забавно

Дейности за компенсиране на пропуски на знанията по различни учебни предмети

Обща подкрепа

Дейности по интереси

09.00-12.00 часа

01.07 юли

Раздаване на удостоверения

Училищно тържество

09.00 часа

 

Графикът е утвърден със Заповед № 945 от 27.05.2021 год. на директора

на НУ „Св. Софроний Врачански“- Враца.


31-05-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати