График олимпиади, общински кръг

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите в НУ „Св. Софроний Врачански” – гр. Враца

 

ОЛИМПИАДА

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

Математика

16.12.2017 г.

09.00 ч.

Интердисциплинарна олимпиада

„Знам и мога”

20.01.2018 г.

09.00 ч.

 

В олимпиадите могат да участват само ученици от четвърти клас.

За двете олимпиади не се заплаща такса.

Повече за регламента на провеждане можете да прочетете в сайта на МОН.