Компютърни забавления

Група „Компютърни забавления“ дава възможност на второкласници да развият дигиталните си умения и усвоят практически умения за използване на приложни програми.

В резултат на обучението през годината учениците ще получат обща представа за основните части на компютърната система, периферните устройства и различните носители на информация. Ще се научат да създават, обработват и съхраняват графична, текстова и мултимедийна информация; да различават графично изображение и анимация;  да работят в екип като обменят идеи, предложения и мнения;  да спазват правилата за безопасна работа с компютър.

През месец октомври учениците се включиха в Европейската седмица на програмирането. С помощта на бате Ачо и кака Рени от SoftUni Kids създадоха първите си онлайн проекти с визуалния език за програмиране на Scratch.