Коледно математическо състезание

Дата на провеждане: 9 декември 2017 г.

Начало на състезанието: 10.00 ч.

Място на провеждане: ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца

Таксата за участие:  7 лева

Време за работа за ученици от 1 и 2 клас – 90 минути, 3 и 4 клас – 120 минути.

Темите съдържат 9 задачи с избираем отговор и 1 задача, изискваща подробно решение. Задачите с избираем  отговор имат един правилен отговор от четири възможни /отбелязани с а), б), в) и г), като първите три отговора са с конкретни стойности, а четвъртият – „друг отговор”. Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан  верен резултат/.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г.