Коледно математическо състезание 15 декември 2019 г.

Начало на състезанието: 10.00 ч.

Време за работа за ученици от 1 и 2 клас – 90 минути, 3 и 4 клас – 120 минути.

Темите съдържат 9 задачи с избираем отговор и 1 задача с подробно решение. Задачите с избираем отговор имат само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г), като първите три отговора са с конкретни стойности, а четвъртият – „друг отговор”. Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан  верен резултат).

Място на провеждане: ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца.

Заявки за участие се приемат до 12.12.2019 г.

Таксата за участие:  8 лева