Квалификация на педагогическите специалисти

В първите дни след приключване на учебната 2020/2021 година в НУ „Св. Софроний Врачански“, педагогическите специалисти участваха в обучение по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема: „Развитие на екипните взаимоотношния“. Наред с теоретичните постановки, обучителят г-жа Милена Дервишева, направи обучението полезно и приятно с различни ролеви игри, решаване на казуси и симулационни ситуации. Колегите обогатиха своите умения и усвоиха нови методи и техники за участие в отделните етапи на развитие на групата, изграждане на доверие и ефективна междуличностна комуникация, повишаване на мотивацията за съвместна работа, както и нови подходи към решаването на проблеми и вземането на решения.

Дияна Александрова07-07-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати