Лазаруване

Лазаровден е един от най–цветните и жизнерадостни празници в българския народен календар, който по традиция се организира и чества само от жени. Ние, момичетата от ГЦОУД I б,в клас и II д клас по стар български обичай, пременени в национални носии, с венчета на главите и кошнички в ръка, посетихме къщата и семейството на нашия съученик Преслав Гоцов. Ние пяхме лазарски песни, танцувахме и наричахме за здраве и берекет .Домакинята Марина Гоцова ни посрещна и ни дари с яйца, плодове и лакомства.