Математиката – лесна, интересна

Работата в групата по математика развива математическото мислене чрез решаването на забавни логически задачи във втори клас. Учениците се научават на лесни техники и начини за решаване на трудни на пръв поглед задачи.Учи лесно и интересно - учебна игра, базираща се на индивидуален подход към всеки ученик.

Решаването на задачи провокира интерес и удоволствие у всички ученици, проявили засилено желание за преодоляване на математическото предизвикателство. Научават се на системно и настойчиво учене за овладяване на математиката.