Малки медиатори в съда

На 09.12.2016 година, се проведе „Ден на отворените врати” в Съдебната палата-гр. Враца. Сред поканените гости се откроиха третокласниците от групата „Малки медиатори” към НУ „Св. Софроний Врачански”.

Групата е част от проект „Твоят час”, който стартира тази година и е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като в продължение на една учебна година, учениците от нея ще се учат как да помагат на своите съученици в разрешаването на спорове и как да търсят позитивни начини на изразяване. Това ще се случва чрез различни проективни техники, ролеви, ситуационни игри и други интересни за децата предизвикателства, под ръководството на педагогическия съветник в училището г-жа Виолина Славкова.

Част от обучението е и съпоставката между медиация и съд, като днешното посещение в Съдебната палата, беше много полезен и нагледен урок за тях. С помощта на Младши съдия Веселина Павлова и Съдебен помощник Ани Ангелова, учениците научиха много за това какво се случва зад затворените врати на Темида, какво са законите, кои са съдиите и кое е „справедливо”.