Малки медиатори

„Малките медиатори” е група, в която ученици от трети клас на НУ „Св. Софроний Врачански”  ще се учат на ефективни техники за разрешаване на конфликти, градивна комуникация и не на последно място ще се забавляват с различни ролеви и ситуационни игри. Два пъти седмично те ще споделят времето си с педагогическия съветник в училището, г-жа Виолина Славкова, която освен психолог е и сертифициран медиатор. Тя ще предава знанията си по училищна медиация, като част от проекта „Твоят час”.

В първите занятия, основните цели са опознаване на участниците в групата и създаване на доверителна атмосфера, което е много важно за постигане на заложените резултати. Третокласниците работиха в групи, разработваха правила за взаимодействие и като краен продукт направиха табло и презентация, с които представиха пред останалите първите си стъпки като малки посредници на добрите взаимоотношения между учениците.