Малките медиатори се учат на доверие

За да разрешават успешно казусите от ежедневието, Малките медиатори се впуснаха в разучаване на емоции и чувства. Вземайки активно участие в ролеви и ситуационни игри, те работиха върху уменията си за себеизразяване, емпатия и съпреживяване, създаване на доверителна атмосфера и повишаване на емоционалната си култура.