Математически турнир „Иван Салабашев”

СМБ организира на 7 декември 2019  г. Математически турнир „Иван Салабашев”.

Начало на състезанието: 10.00 ч.

Време за работа: 60 минути за 1. клас  и 120 минути за 2., 3. и 4. клас.

Състезателните теми  са за: 1клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас.

Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор.

Място на провеждане: ППМГ „Акад. Ив. Ценов” – Враца.

Заявки за участие се приемат до 04.12.2019 г.

Таксата за участие:  8 лева