Математически турнир „Математика без граници”

ГРАФИК

за провеждане на  математически турнир „Математика без граници”   за учебната 2019/2020 година

Есенен кръг – от 21 до 31 октомври 2019 г.

Зимен кръг - от 27 януари до 10 февруари 2020 г.

Пролетен кръг – от 23 - 31 март 2020 г.

Състезание за допълнителни квоти – 25 или 26 април 2020 г., гр. Стара Загора

Финал – от 3 юли до 6 юли 2020 г.

 

ЕСЕН 2019

До 19 октомври 2019 г. училищата изпращат заявка (по образец).

Не се допуска участието на ученици от други училища.

 

До 20 октомври 2019 г. - организаторите изпращат задачите за есенния кръг, които се използват само и единствено за нуждите на училището.

21 – 31 октомври 2019 г. – Провеждане на есенния кръг в удобен за училището ден.

                

Провеждане на есенен кръг:

1 клас на 22. 10. 2019 г.  /12.15 ч. – 13.15 ч./

2 клас на 24. 10. 2019 г.  /12.15 ч. – 13.15 ч./

3 клас на 21. 10. 2019 г.  /12.15 ч. – 13.15 ч./

4 клас на 24. 10. 2019 г.  /12.15 ч. – 13.15 ч./

Маргарита Стамболийска