Математически турнир „Математика без граници" -Пролетен кръг

До 18 март 2018 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса:

mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

Заедно със заявката се изпраща сканиран договор за партньорство.

Не се допуска участието на ученици от други училища.

Не се обработват заявки без договор за партньорство.

8 март 2018 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи.

Провеждане на състезанието в училище - 22 март 2018 г, 12.15 - 13.15 ч..

След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при необходимост извършват корекции.

До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ.

Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!

До 13 април 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от пролетния кръг www.mathematicalmail.com

До 10 май 2018 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.