Мирът е доброта

Международният ден на мира, провеждащ се всяка година на 21 септември, беше отбелязан и от учениците в ГЦОУД 2 а,б клас. Децата сравниха мира с близки до тях неща. С тебешири и пастели нарисуваха гълъби, пеперуди, балони и цветя. Чрез играта "Добре дошъл ти, добре дошла аз" откриха, че различието всъщност ги прави специални и уникални .  Всички се забавляваха с надеждата, че един мирен ден ще доведе до друг, до следващ, и света ще замени страха с надежда и доброта.