Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“

На 7 ноември 2020 г. се проведе третата национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ с излъчване на живо на фейсбук страницата на Сдружение за споделеното учене ЕЛА. Тази година конференцията е част от проекта „Приобщи се в нови партньорства“, проведе се виртуално и отговори на нуждите на образователните специалисти да общуват и да обменят идеи и добри практики. Темите бяха разнообразни: създаване на положителен микроклимат в училище, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите и подкрепа на деца с обучителни трудности. Екипът на проекта се свърза с авторите на селектираните практики, сред които беше и Малинка Кунчева, ресурсен учител в НУ „Св. Софроний Врачански“.

Г-жа Кунчева представи работата си по проект „Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати“ по програмата Еразъм+. Презентира и сподели как децата от нейния екип са реализирали различни дейности – „Визитна картичка“, „Природната аптека на България“, „Зимни вкусове и аромати“ и др. Акцент в нейното представяне беше работата в екип, партньорството между класовете в училище и подкрепата на деца с обучителни трудности. В заключение обобщи, че различните партньорства в училището и извън него осигуриха подкрепяща среда, разшириха кръгозора и възможностите за комуникация. Създадоха се положителни нагласи в училищната и родителската общност. Спомогнаха за личностното развитие на учениците със затруднения. Представените практики са публикувани на Priobshti.se.

Малинка Кунчева09-11-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати