Обичам Земята!

22 април се отбелязва за Ден на Земята от 1970 година. През всяка следваща година Световната мрежа на Деня на Земята поставя различен фокус за привличане на обществена енергия, като тази година това е загубата на биологичното разнообразие. Беседвайки по темата учениците от ГЦОУД 4 кл., отново обърнаха внимание на това, че всички живи същества имат своя присъща стойност и са зависими едно от друго, като всяко играе уникална роля в сложната мрежа на живота. Децата рисуваха на тема „Обичам Земята”, защото в природата нищо не съществува само.