Обмен на игри и уроци във Франция

Европейски проект Еразъм+ на тема „Играем, за да учим” се реализира в НУ “Св. Софроний Врачански“ от началото на учебната година. Проектът развива различни компетентности у учениците чрез образователни игри, обогатява и подпомага образователния процес по учебните предмети в началното училище. Партньори в новото предизвикателство са Италия, България, Франция и Румъния.

В периода от 13 до 17 януари  2020 г., в гр. Метз Теси, Франция, се проведе първата обучителна среща и краткосрочен обмен на група с ученици и учители. В организираните обучителни дейности във френското училище участваха петима четвъртокласници,  заедно с техния класен ръководител г-жа К. Данова и координаторът на проекта Светлана Пойчева.

Българските ученици и учители споделиха изработените езикови игри за представяне на България и четенето на думи на български език, запознаха се с много нови приятели. Интересни бяха съвместните дейности във френските класове, по време на които българските деца научиха френските си връстници на български думи, показаха им най-забележителните кътчета от нашата страна. Френските партньори бяха впечатлени от различната азбука, красивите униформи, използването на Bee bot в четенето и чуждоезиковото обучение. Математическите умения на българския екип изненадаха връстниците им.

Нашите ученици бяха впечатлени, че френските ученици не носят телефони и таблети в училище, вместо от тях четат от тълковни и синонимни речници, които са на всеки чин в класната стая. Във Франция децата започват да опознават печатните букви от 5 г. и да четат имена и думи. На 7 години вече всички успяват да четат гладко и пишат красиво. Имат богати с книги кътове за четене, което мотивира децата да четат повече книги и да го правят по-задълбочено. От речниците сами  търсят и извличат информация,   разбират по-добре това, което четат и обогатяват своите писмени отговори.

Четвъртокласниците, които участваха  в обучителната среща ще споделят пред своите съученици впечатления си от френското училище и игрите, които са научили, за да ги приложат в часовете. Учителите ще представят френски опит, за да се приложат някои модели в българското училище.

Обменът на групи с ученици ще продължи през месец май в Ливорно, Италия.

Светлана Пойчева27-01-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати