Обмен на иновативни практики

На 28 август в гр. Пловдив се проведе обмен на опит и иновативни  практики по европейски проекти Еразъм+ „Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности“, „Ефикасен ресурс за активно учене“ и E-twinning проекти „Екологични предприемачи“ и „Нашето споделено читателско впечатление“. Екип от учители от нашето училище посети СУ „Св. Софроний Врачански“ в гр. Пловдив, които са партньори на врачанското училище от 2009г. , когато юбилеят събра  за първи път двете български училища, носещи името на будителя Софроний Врачански.

Десет години по-късно се проведе нова среща между училищата, за да се сподели натрупания успешен опит в реализацията на дейности и крайните продукти по европейските проекти. Представени бяха новите книги “Нашето европейско пътешествие“, Голяма книга с легенда, българската игра „Гъска“,  постер с традиции и създадените сборници с педагогически фишове по съвместните проекти и добрия опит в двете училища. Пловдивското училище напредва в развитието на гражданското образование и електронното управлението в обучението.

Мултиплицирането на добри практики подкрепя сътрудничеството и стимулира иновациите и връзките между различните по вид училища и в България, и в Европа. Срещата в Пловдив изгради интерес за споделяне на  опит  и за откриване идеите  и методите на преподаване в българските училища.

Светлана Пойчева30-08-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати