Общувай разумно в интернет

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на всички за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на нашите деца среда.

Днес световната мрежа е ежедневна среда за общуване, учене и развлечение, а децата от все по-ранна възраст използват технологиите онлайн. Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти, но крие предизвикателства и заплахи.

Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. 

В НУ „Св. Софроний Врачански“ са разработени правила за сигурност и безопасност в интернет, включени са в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност и в други училищни документи. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда, въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи.

На родителите препоръчваме да се възползват от приложението „Protect Your Kid“. На интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето, в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към него. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието,  което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда.

Лиляна Лазарова


30-01-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати