Оранжево единство

Всеки народ е уникален със своята култура, минало и настояще. Всеки човек е уникален със своя характер, възпитание, умения. Уникални сме и ние, децата от ГЦОУД II б,в клас. Днес,  в Деня на единството показахме, че макар и различни, всички сме едно цяло. Създадохме оранжево дърво на нашата група, обединило ръцете, сърцата и умовете ни в една сила, за да успяваме и да се преборим с лошото в заобикалящия ни свят. Пуснахме и оранжеви балони, символ на свободната ни и слънчева детска душа.