Весел ден

Учениците от ГЦОУД 1 б, д класове, под ръководството на г-жа П. Темнишка, играха и демонстрираха пред родителите постиженията си по четене и смятане.