Първокласно

 „Всичко първо е красиво.
Първа песен, първи час.
Ала няма по-щастливо
от детето в първи клас.“

На 11.05.2017г. по случай завършването на първи клас се проведе тържество на ГЦОУД 1б,в клас. Учениците показаха на своите родители и гости, колко може да бъде забавно, интересно и отговорно да си първокласник. Накрая г-жа Кунчева  връчи  грамоти  на всички деца, защото красиво пишат букви и  цифри, разказват вярно с ясен глас  и внимават в час!