Пътечка към моето училище

Учениците от ГЦОУД 1 а, г клас се включиха в конкурс „ 110 години училище“, обявен  от Детския парламент  с тема за първи клас  „ Пътечка към моето училище“. Сформираха се два екипа и се изработиха два колажа. След оценяване на произведенията за първи клас, комисия  класира екип от учениците:  Преслава Владимирова Тодорова - 1а, Невана Цветанова Макавеева -  1а, Сияна Калинова Цекова - 1 а, Светослав Драгомиров -  Стоянов - 1а,Ивайло Цветомиров Ценов - 1г и Цветелин Николов Иванов - 1г на първо място.

С двата колажа изготвихме табло, което поставихме в коридора на училището.