Подкрепяме природата

Работите по проекти са добър пример за генериране на идеи. Истинска емоционална провокация сред децата от групата на ІІІа и ІІІв класове на НУ „Св. Софроний Врачански” - Враца предизвика обявяването на нов екологичен проект „Подкрепяме природата”. Дълъг път от инициативи и срещи трябва да извървят малките ученици със своята ръководителка г-жа Вишнарова, за да дадат своя принос. Предстоят им дискусии, визуализации, казуси, дидактични и ролеви игри, симулации.

Проектът има за цел да толерира подхода за екологично взаимодействие и изява на личностна позиция, привличане на родители и активното им участие в живота на училището.

Нека пожелаем успех на малките еколози!

ст. учител В. Вишнарова