ПОДНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед № РД-01-16/28.01.2019 г. от директора на Регионална здравна инспекция, област Враца се намира в епидемична обстановка и се разпореждат мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Указано е, че при отсъствие на повече от 30% от учащите, съответно от учителския състав, поради заболяване от грип и остри респираторни заболявания, писмено да се уведомява РЗИ – Враца за евентуално временно прекратяване на учебните занятия. Тази процедура беше  предприета от нашето училище.

Съгласно предписание № 18/24.01.2019 г. на РЗИ – Враца за учениците от НУ „Св. Софроний Врачански”, учебните занятия са прекратени за периода от 25 до 29.01.2019 г. На 30 януари 2019 г. учебните занятие се подновяват.

За учениците, които са на целодневна организация на учебния ден, няма да бъде осигурено обедно хранене на 30 януари 2019 г.


29-01-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати