Поклон, будители народни!

Денят на народните будители беше отбелязан в ГЦОУД 3 а,в клас с презентация за живота и делото на будителите. С огромен интерес третокласниците изработиха своя книжка, посветена на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Неофит Рилски и др.Опитаха се да напишат и стихче за тях, нарисуваха корица за най-красивата книга. На специално табло в класната стая подредиха своите произведения и така засвидетелстваха своето уважение към народните будители. 

Групата от 2 в клас с г-жа  Вишнарова посвети презентация и дискусия на един от най-светлите български празници - 1 ноември– Денят на народните будители. Учениците изработиха постери с лика на народните будители и записаха част от стиха за Софроний Врачански.

                                 "Той пръв на Паисия
                                   книгата пръсна,
                                   История славна за българския род".