Помним! Гордеем се! Прекланяме се!

Масово рецитиране на Ботевото стихотворение "Хаджи Димитър" изпълниха учениците от ГЦОУД 1 б,г класове. Инициативата се проведе пред блок на ул. "Братя Миладинови" 10, на чиято стена е изписан текстът.