Посещение на Завод за МБТ с производство на RDF-гориво – София

В периода 22 - 25.10. 2018 г. НУ „Св. С. Врачански“ - Враца ще бъде домакин на транснационална визита по образователен проект „Ефикасни педагогически ресурси за активно учене”, програма „Еразъм+“.

В първия ден от визитата ученици и учители от Испания, Италия, Полша и България посетиха Завода за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво – София, където са изградени едни от най-модерните съоръжения за преработка на отпадъци на територията на страна ни. Домакините запознаха учениците с разположението и предназначението на съоръженията в двете площадки на завода.

На площадка „Садината“  ученици и учители наблюдаваха с интерес изградената автоматична система за сортиране, преработка и съхраняване на твърди битови отпадъци, съоръженията за  производство на RDF - гориво получено от вторични отпадъци и пречиствателна станция за отпадъчни води.

На площадка „Хан Богров“ гостите се запознаха с процеса на преработка в инсталацията за биологично третиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.23-10-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати