Пред картата на България

Един забавен и интересен  час, в който учениците от ГЦОУД 3г,д клас  опознават родината.