Прегърнати мигове на щастие

Денят на прегръдката – 21 януари вдъхнови учениците от групата на г-жа Вишнарова - ІІ б, г класове, в часовете по интереси да обявят фото-конкурс на тема: „Моите прегърнати щастливи мигове”. Учениците донесоха свои снимки със семейството, приятелите, съучениците си. Написаха съчинение на тема: „Приятели”, изготвиха табло с послания.

За своята активност учениците бяха наградени с красиви грамоти.