Приемственост детска градина - училище

По традиция НУ „Св. Софроний Врачански” всяка година провежда среща с директори и учители от детските заведения във връзка с приемствеността детска градина - училище. Целта е да се постигне плавен преход на детето от предучилищна група към първи клас. Тази година срещата се проведе в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, защото българският учител е съвременният будител, който с любов и търпение отваря пред детето вратите на знанието. По този повод учителите от детските градини бяха поздравени с клип от бившите си възпитаници, в който показаха   и уменията си да четат първите си изречения.

 По време на срещата директорите и учителите от детските градини се запознаха с резултатите от диагностиката за училищна готовност на първокласниците, както и с плана за приемственост за предстоящата учебна година. Екипът от учители на бъдещите първокласници предложи на учителите от предучилищните групи да бъдат реализирани иновативни дейности за разнообразяване на педагогическите им ситуации. Бяха споделени добри практики по наградени с европейски знак на качество еTwinning проекти. В бъдещия план за съвместни дейности бяха включени инициативи от действащи в момента проекти: Национален проект „Силата на книгите“ и международен проект „Дигитални приказки“. Бяха демонстрирани дейности, включващи използването на онлайн образователни инструменти, с помощта на които се изработват  образователни игри.31-10-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати