Програма за честване на 105 години от създаването на НУ "Св. Софроний Врачански"

ЦЕЛ

Утвърждаване на НУ ”Св. Софроний Врачански” като просветно и духовно средище с богата история и съвременно образование в духа на европейските стандарти .


ПОДЦЕЛИ

 • Съхраняване на историческата памет
 • Обогатяване знанията за историята на училището и неговия патрон
 • Популяризиране дейността и успехите на НУ ”Св.Софроний Врачански”
   

 

ДЕЙНОСТИ

1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.1. Изготвяне и приемане програма за отбелязване на годишнината.

1.2. Представяне на програмата пред Училищното настоятелство.

1.3. Запознаване на учениците и родителите с програмата.

 

2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

2.1. Тържествено откриване на учебната 2013-2014 година.

2.2. Проучване живота и делото на Св. Софроний Врачански:

 • І клас - „Паметници и обекти в гр. Враца, носещи името на Св. Софроний Врачански”
 • ІІ клас - „Делото на Софроний във Видин” – екскурзия до Видин
 • ІІІ клас - „Живот и дело на Св. Софроний Врачански във Враца и региона” - екскурзия до Черепишки манастир
 • ІV клас - „ Родното място на Софроний” - екскурзия до гр. Котел
 • Педагогически екип - „Последни години и книжовна дейност на Софроний” - екскурзия до Букурещ.

2.3. Изработване продукти от изследователската дейност, представящи живота и делото на училищния патрон:

 • албум;
 • филм;
 • изложби на детски рисунки и фотографии.

2.4. Участие в общоградските тържества по случай 200 години от смъртта на Св. Софроний Врачански.

2.5. Инициативи за отбелязване на патронния празник на училището и 275 – годишнината от рождението на Св. Софроний Врачански:

 •  Тематичен час на класа – „Срещи между поколенията”
 • Подготовка и провеждане на викторина „Живот и дело на Св. Софроний Врачански”
 •  Провеждане на форум - „105 години с името на Софроний Врачански”
 • Тържество пред паметника на Св. Софроний Врачански
 • Съвместни дейности със СОУ “Св.Софроний Врачански“, гр. Пловдив – обмен на детски творби; срещи на колективите.

2.6. Тържествено закриване на учебната година:

 • Жива изложба, пресъздаваща епизоди от живота и делото на Софроний Врачански
 • Празнична програма за закриване на учебната година
 • Откриване на Алея на славата

 

3. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

3.1. Публикуване на информация за дейностите по програмата за честване на юбилея в сайта на училището.

3.2. Публикуване на материали в местните печатни и електронни медии.

3.3. Представяне на филма за живота и делото на Софроний епископ Врачански пред обществеността.

3.4. Разпространение на албума, представящ изследователската дейност на учениците и учителите.

3.5. Организиране на изложби от детски творби в различни институции.

3.6. Обогатяване на историческия кът, посветен на историята на училището. 

 

Честванията по случай 105-годишнината от създаването на НУ „Св. Софроний Врачански” са под патронажа на Кмета на Община Враца – инж. Николай Иванов.