Програма за честване на 110 години от създаването на НУ "Св. Софроний Врачански" и 280 години от рождението на св. Софроний епископ Врачански

ЦЕЛ

Утвърждаване на НУ ”Св. Софроний Врачански” като просветно средище с богата история и съвременно образование, което съхранява възрожденския дух  на св. Софроний епископ Врачански.

ПОДЦЕЛИ

 • Съхраняване на историческата памет и популяризиране на делото на св. Софроний епископ Врачански сред учениците и обществеността.
 • Обогатяване знанията за историята на училището и неговия патрон.
 • Популяризиране дейността и успехите на НУ ”Св. Софроний Врачански”.
    

ДЕЙНОСТИ

1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.1  Учредяване на инициативен комитет.

1.2. Изготвяне програма за отбелязване на годишнините.

1.3. Представяне на програмата пред Училищното настоятелство и Детския парламент.

1.4. Публикуване на Програмата в сайта на училището.

2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

2.1. Тържествено откриване на учебната 2018-2019 година.

2.2. Запознаване с живота и делото на св. Софроний Врачански:

 • екскурзии и посещения  на обекти, свързани с живота и делото на св. Софроний Врачански;
 • беседи с духовници от Врачанска митрополия;
 • представяне на филма „По пътя на Софроний Врачански”;
 • радиопредаване за св. Софроний Врачански”.

2.3. Инициативи за отбелязване на 110 години от основаването на училището и 280 години от рождението на св. Софроний Врачански:

 • тематичен час на класа – „Срещи между поколенията”;
 • създаване фейсбук група „110 години училище”;
 • проект „110 години училище” - презентации, постери, макети, литературни творби, рисунки,  послания;
 • облагородяване на парка на ДНА;
 • изложба „110 години училище” с детското творчество в читалище „Развитие”;
 • обогатяване на музейния кът в училище;
 • съвместно отбелязване с Община Враца и Врачанска митрополия на 280 - годишнината от рождението на св. Софроний Врачански;
 • концерт-спектакъл, по случай патронния празник на училището.

2.4. Тържествено закриване на учебната година.

3. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

3.1. Изработване на рекламни материали - химикалки, календари, значки и др.

3.2. Публикуване на информация за дейностите по програмата за честване на годишнините  в сайта на училището.

3.3. Отразяване на събитията в медиите.

3.4. Организиране на изложби от детски творби в различни институции.