С очите си видях бедата

Учениците от ГЦОУД 2 "а,б" клас тематично обогатиха познанията си, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие при пожар, първа помощ и дейностите на Единната спасителна система. Рисуваха бедата и се упражняваха с виртуални пожарникарски игри.